SONGWERKSTATT

BESETZUNG:

Alexandra Naumann-Gesang, Songwriting
Martell Beigang- Trommeln, Sounds
Ron Cherian- Keyboards, Wurlitzer
Jörg Siebenhaar: Keyboards, CP 70
Konstantin Wienstroer- Bass, Produktion

I SONGWERKSTATT MEHR INFOS I>

I SONGWERKSTATT ZUM HÖREN I>